For example: Terence Crawford

Nikolai Potapov

Russia

Bantamweight (118 lbs)

Russia

Bantamweight (118 lbs)

Russia

Bantamweight (118 lbs)

Russia

Bantamweight (118 lbs)