• Stance: Orthodox
 • Возраст: 39 years
 • Nationality: Ukraine Ukraine
 • Residence: Ukraine Ukraine
 • Wins: 30 (19 KO)
 • Losses: 4
 • Draws: 0

 • Stance: Orthodox
 • Nationality: Hungary Hungary
 • Residence: Hungary Hungary
 • Wins: 17 (13 KO)
 • Losses: 12
 • Draws: 0
W  TKO 1
 • Date: 21.09.13
 • Location: Kharkov, SС Lokomotiv, Ukraine
Vyacheslav Uzelkov
  
rounds
 • Photo of the fight Uzelkov vs. Palko

 • Comments