Yuriy Dekhtyarov

Yuriy Dekhtyarov
Nationality:
Ukraine
Residence:
Kyiv, Ukraine
Record:
0-0
  • Next fight

Next fight of Yuriy Dekhtyarov is not determined yet.

  • Best choice