Vitaliy Vdovkin

Vitaliy Vdovkin
Nationality:
Ukraine
Record:
0-0
  • Next fight

Next fight of Vitaliy Vdovkin is not determined yet.

  • Best choice