• Stand: Rechtshandig
 • Nationaliteit: Wit-Rusland Wit-Rusland
 • Leven en treinen: Wit-Rusland Wit-Rusland, Baranovitsji
 • Overwinning: 22 (14 KO)
 • Verslaat: 3
 • Niemand: 0
*Staatsgegevens:

 • Stand: Rechtshandig
 • Nationaliteit: USA VS
 • Leven en treinen: USA VS
 • Overwinning: 16 (7 KO)
 • Verslaat: 2
 • Niemand: 0
*Staatsgegevens:
L  MD 8
 • Datum: 04.01.13
 • Locatie: Miami, Magic City Casino, VS
  
rondes