Como Terence Crawford

REINO UNIDO

Super Peso-pena (130 lbs)

Anthony Joshua

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Tyson Fury

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Zak Miller

REINO UNIDO

Peso pluma (126 lbs)

Ben Whittaker

REINO UNIDO

Peso-leve (175 lbs)

Brad Foster

REINO UNIDO

Moisés Itauma

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Sam Eggington

REINO UNIDO

Peso meio-médio (147 lbs)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Joe Joyce

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Kash Ali

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Fúria Romana

REINO UNIDO

Cruiserweight (200 lbs)

John Ryder

REINO UNIDO

Super Médio (168 lbs)

Ishmael Davis

REINO UNIDO

Super Welterweight (154 lbs)

James Flint

REINO UNIDO

Super leve (140 lbs)

Lawrence Okolie

REINO UNIDO

David Price

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Dillian White

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Steve Robinson

REINO UNIDO

Peso pesado (Unlimited)

Callum Johnson

REINO UNIDO

Peso-leve (175 lbs)

Carl Froch

REINO UNIDO

Super Médio (168 lbs)

Emmanuel Buttigieg

REINO UNIDO

Peso médio (160 lbs)

REINO UNIDO

Super Welterweight (154 lbs)

Kell Brook

REINO UNIDO

Super Welterweight (154 lbs)

Chris Kongo

REINO UNIDO

Peso meio-médio (147 lbs)

Conor Benn

REINO UNIDO

Peso meio-médio (147 lbs)

Eithan James

REINO UNIDO

Peso meio-médio (147 lbs)